Tepelná čerpadla

Cena a návratnost

Investice do tepelného čerpadla se obvykle vrátí už během prvních 5-7 let provozu.

Nižší provozní náklady

V porovnání s plynovým kotlem jsou roční provozní náklady téměř poloviční. Invertorové technologie, energetická třída A++, A+++, správný návrh
a zaregulování systémů jsou zárukou nízkých provozních nákladů.

Ekologická šetrnost

Instalujeme zařízení s ekologickými chladivy
a nejnižšími provozními náklady. Likvidujeme
a třídíme odpad vzniklý při instalaci a servisu.

Bears.cz-Tepelná-čerpadla-Brno-Jihomoravský-kraj

Cena a návratnost

Náklady na vytápění a ohřev vody jsou individuální
u každého objektu. Investice do tepelného čerpadla se obvykle vrátí už během prvních 5-7 let provozu. Obecně lze říct, že pořizovací cena tepelného čerpadla vzduch/voda je o něco vyšší oproti plynovému vytápění, ale roční provozní náklady jsou téměř poloviční ve prospěch tepelného čerpadla.

Nejvýraznější úspory dosahují tepelná čerpadla u rekonstrukcí, kdy nahrazují konvenční typ vytápění.

Jak funguje tepelné čerpadlo

Laicky se říká, že princip tepelného čerpadla je podobný obrácené ledničce nebo mrazničce. Přestože je v ledničce chladno, výměník na zádech ledničky je teplý.

Tepelná čerpadla nejčastěji využívají jako zdroj tepla vzduch, vodu, nebo zem a předávají teplo do vody nebo vzduchu.

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch/voda je instalována ve venkovním chladném prostředí, kde odebírá teplo a uvnitř v technické místnosti je teplovodní výměník, kde se předává teplo otopnému systému.

Srdcem celého systému je kompresor (čerpadlo), který stlačuje speciální látku a dopravuje ji v jednom směru okruhu.
V uzavřeném okruhu proudí speciální látka, která mění
v různých částech okruhu své skupenství v závislosti na tlaku
a teplotě.

Při stlačení kompresorem se zahřívá, proudí do teplovodního výměníku, kde předá teplo a expanzním ventilem ve venkovní jednotce je nastřikována do venkovního výměníku.

Zde přijímá teplo z okolního prostředí, mění své skupenství na plynné a je nasáváno opět kompresorem.

Vlastnosti tepelného čerpadla vzduch/voda

+ vysoká účinnost – až 70 % energie je možné získat ze vzduchu
+ nízké provozní náklady
+ nenáročné na instalaci – není nutné vrtat do země
+ vhodné pro rekonstrukce i novostavby
+ minimální nároky na prostor.  Venkovní jednotka nezabere víc než 1 ma vnitřní jednotka 0,8 m2

– mírné šumění z venkovní jednotky oproti provedení země/voda
– nevhodné pro oblasti s extrémně nízkými teplotami pod −28 °C (výrobce Mitsubishi Electric garantuje provoz
od −28 °C do +35 °C)

Instalace a provoz

Při rozhodování o volbě tepelného zdroje zvažujte instalační i provozní náklady. V porovnání s plynovým kotlem nepotřebuje tepelné čerpadlo vyvložkovaný komín a nemusíte řešit nákladnou plynovou přípojku.
Tepelné čerpadlo také není tolik závislé na cenách komodit. K provozu tepelného čerpadla je potřeba jen malé množství elektrické energie.

Mapa instalací

Máme toho už spoustu za sebou. Zde si můžete prohlédnout mapu provedených instalací tepelných čerpadel po celé ČR!

Bears.cz-Klimatizace-Tepelná-čerpadla-Brno-Jihomoravský-kraj

Typy tepelných čerpadel

Pro vytápění podlahou

TECHNOLOGIE POWER INVERTOR

Pro novostavby s podlahovým vytápěním, nízkoenergetické domy, rekonstrukce starších domů se zateplením a současnou výměnou oken.

Pro vytápění radiátory a kombinace s podlahou

TECHNOLOGIE ZUBADAN

Pro starší domy a rekonstrukce, které prošly určitým stupněm zateplení (výměna oken, zateplení fasády či stropu).

Pro pasivní domy

TECHNOLOGIE ECO INVERTOR

Pro podlahové vytápění pasivních domů. Pro nízkoenergetické domy
s tepelnými ztrátami do 5 kW.

Bazénová tepelná čerpadla

MICROWELL

Pro venkovní bazény se zastřešením či krytím vodní hladiny

Tepelná čerpadla pro vytápění podlahou

– vhodná pro novostavby s podlahovým vytápěním
– vhodná pro nízkoenergetické domy
– vhodná pro rekonstrukce starších domů se zateplením a současnou výměnou oken

Technologie POWER INVERTOR

Tepelné čerpadlo Mitsubishi Electric POWER INVERTOR zvládá celoročně bezproblémově vytápět domy s menšími tepelnými ztrátami a potřebou vody v systému topení s nižší teplotou do 50 °C bez použití přídavného zdroje (topné patrony). Na stejně vysokou teplotu je tepelné čerpadlo schopno celoročně ohřívat vodu k použití
v domácnosti.

Tepelná čerpadla pro vytápění radiátory a kombinace
s podlahou

– vhodná pro starší domy a rekonstrukce, které prošly určitým stupněm zateplení (výměna oken, zateplení fasády či stropu)
– vhodná pro kombinaci podlahového vytápění
a radiátorů
– vhodná pro domy vytápěné radiátory (max. výstupní stabilní teplota do 55 °C).

Technologie ZUBADAN

Tepelné čerpadlo Mitsubishi Electric ZUBADAN je nejvhodnějším díky použité technologie na otopné soustavy s vyšší potřebou otopné vody až 60 °C. Jsou schopny monovalentním topením (bez použití jiného zdroje) udržet svůj výkon až do -15 °C. Výrobce garantuje provoz tepelného čerpadla při venkovní teplotě až do -28 °C (což potvrzují zkušenosti našich zákazníků, kdy tepelné čerpadlo topilo i v -29 °C – Mosty u Jablunkova, Liberec). Tepelné čerpadlo ZUBADAN realizujeme ve třech možných variantách vnitřních jednotek.

Bears.cz-Klimatizace-Tepelná-čerpadla-Brno-Jihomoravský-kraj

ZUBADAN – jedinečná patentovaná technologie 

Tepelná čerpadla pro pasivní domy

– vhodná pro podlahové vytápění pasivních domů
– vhodná pro stěnové a stropní vytápění a chlazení
– vhodná pro nízkoenergetické domy s tepelnými ztrátami do 5 kW

Technologie ECO INVERTOR

Vzhledem ke zvyšující se poptávce stavebníků pasivních domů po tepelných čerpadlech se výrobce Mitsubishi Electric rozhodl pro zařazení do svého výrobního programu takového zařízení, které je méně finančně náročné, má výbornou ekonomiku provozu, ale při extrémních mrazech pracuje bivalentně (elektrické dotápění). V současné době jsou však extrémní mrazy spíše výjimkou, proto zůstává bivalence zpravidla nevyužita. Ve většině případů se bivalentní zdroj spouští pouze pro ohřev teplé vody.

Bazénová tepelná čerpadla

– vhodná pro venkovní i vnitřní bazény se zastřešením či krytím vodní hladiny
– pokud je bazén umístěn ve větší vzdálenosti od rodinného domu a není možné jeho ohřev připojit k otopnému systému domu, doporučujeme instalaci bazénového tepelného čerpadla

Technologie

Jedná se o kompaktní nebo splitovou jednotku, která se vřadí přímo do bypassu bazénové filtrace. Uživatel tak má možnost prodloužit koupací sezónu o 2 – 3 měsíce a celé léto si užívat 28–30 °C teplé vody. Náklady na ohřev bazénové vody jsou nízké a nenaruší rozpočet domácnosti. Je však zapotřebí po použití bazénu zakrýt vodní hladinu nebo zavřít prostor nad hladinou a zamezit tepelným ztrátám odparem vodní hladiny.
S návrhem vhodného bazénového tepelného čerpadla Vám rádi pomůžeme.

Bears.cz-Brno-Jihomoravský-kraj
Bears.cz-Brno-Jihomoravský-kraj

Těmto výrobcům důvěřujeme

Kontaktujte nás! 

V případě, že Vám nepřijde od nás odpověď do 48 hodin, zřejmě je to z důvodu nefunkčnosti modulu poptávkového formuláře. Napište nám prosím poptávku standardně na obchod@bears.cz.
Děkujeme za pochopení.