Klimatizace

Je jediné zařízení, které vám spolehlivě nejrychleji a ekonomicky vytvoří požadovanou pohodu v místnosti.

CHLADÍ – TOPÍ – ODVLHČUJE

Účel klimatizace

Vytvořit komfortní prostředí v místnostech (doma, na pracovišti, restauracích, hotelích, obchodech, kavárnách…), kde se lidé vyskytují delší dobu a chtějí být v komfortním prostředí, aniž by je obtěžovalo teplo nebo chlad.

Rozdělení klimatizací podle počtu klimatizovaných místností v objektu

Klimatizace do jedné místnosti = splitové provedení (jedna venkovní – jedna uvnitř)

Pokud nás trápí teplo pouze v jedné místnosti nebo při omezených financích, volíme klimatizační zařízení jedna k jedné.

Jak to funguje?

Uvnitř místnosti je instalována vnitřní část klimatizační jednotky. Ta může být v provedení nástěnném, stropním (kazetovém), podstropním nebo parapetním. Vnitřní jednotka při chlazení odebírá teplo vnitřnímu vzduchu v místnosti a odvádí je pomocí venkovní části mimo budovu.

Ven (na fasádu, balkon, střechu nebo vedle budovy) se umístí venkovní kondenzační jednotka, která odvádí teplo pohlcené vnitřní jednotkou a vyzáří (vyfoukne) ho do okolního prostředí.

Vnitřní a venkovní jednotka je vždy propojena izolovaným měděným potrubím. Je tedy potřeba správně promyslet, kudy toto potrubí vést, aby nenarušilo interiér.

Klimatizace do více místností = multisplitové provedení (jedna venkovní + 2 až 5 na ni napojených vnitřních jednotek)

Multisplitové provedení je vhodné pro klimatizování rodinných domů, bytů nebo menších kancelářských prostor.

Jak to funguje?

Od venkovní jednotky vede ke každé vnitřní jednotce pár izolovaného potrubí. Je důležité správné navržení umístění venkovní a vnitřních jednotek s ohledem na délku potrubí. Maximální délka každé samostatné větve většinou nesmí překročit 25 m.

Každá vnitřní jednotka má svůj ovladač, kterým si upravujeme požadovanou teplotu v místnosti.

Multisplitové jednotky se většinou dodávají ve výkonech od 4 kW do 16 kW.

Velkou výhodou je umístění pouze jedné venkovní jednotky na vychlazovaném objektu.

Centrální klimatizace

Jedná se o tzv. VRV, VRF systémy vhodné pro velké kancelářské, obchodní nebo výrobní prostory.

Jak to funguje?

Na jednu venkovní (modulární jednotku) je napojeno velké množství vnitřních jednotek (desítky až stovky vnitřních jednotek).

Od venkovní jednotky je vedeno páteřní potrubí a z něj se po trase odbočuje do místností, které chceme klimatizovat. Každá vnitřní jednotka má svůj ovladač, kterým si upravujeme požadovanou teplotu v místnosti.

Malé VRF systémy jsou většinou ve výkonech od 12 kW do 16 kW (max 8 místností), velké od 20 kW do 150 kW (desítky místností).

Zásady při správném návrhu klimatizace

Umístění vnitřní jednotky

  • vzduch z vnitřní jednotky nikdy nesmí foukat přímo na člověka sedícího nebo ležícího v místnosti
  • zvolení vhodného designu a umístění, aby co nejméně narušovala interiér

Výkon vnitřní jednotky

  • i přesto, že je výkon dnešních moderních klimatizací díky technologii frekvenčích měničů (invertorová technologie) plynule regulovatelný, je třeba správně navrhnout vhodný výkon pro daný prostor

Vnitřní jednotky

Typy a umístění vnitřních jednotek v místnosti

Bears.cz-Klimatizace-Brno-Jihomoravský-kraj

Nástěnné provedení

Vhodné do téměř každého interiéru, nejoblíbenější řešení. Nástěnné jednotky se umísťují na stěnu těsně pod strop. Teplý vzduch je nasáván do jednotky vrchní částí a zchlazený nebo ohřátý (v případě topení) je vyfukován zpět do místnosti. Pro svůj tichý chod se nejvíce hodí do ložnic, dětských a obývacích pokojů.

Bears.cz-Klimatizace-Brno-Jihomoravský-kraj

Kazetové provedení

Vhodné do kanceláří, jednacích místností, prodejen a obchodních prostor, kde je třeba dosáhnout rovnoměrné distribuce upraveného (zchlazeného nebo ohřátého) vzduchu.

Kazetové jednotky se nejčastěji umísťují uprostřed vychlazovaného prostoru. Teplý vzduch nasávají střední částí a zchlazený (ohřátý) vyfukují v určitém úhlu pod stropem do čtyř stran, dvoucestné kazetové jednotky do dvou stran.

Bears.cz-Klimatizace-Brno-Jihomoravský-kraj

Podstropní provedení

Vhodné pro velké dlouhé místnosti. Podstropní jednotka se umísťuje pod strop zadní částí ke stěně. Vzduch je nasáván spodní částí jednotky, tepelně upraven
a vyfouknut pod stropem do místnosti. Podstropní jednotka dofoukne běžně do vzdálenosti 7 až 12 metrů.

Bears.cz-Klimatizace-Brno-Jihomoravský-kraj

Parapetní provedení

Vhodné do místností, kde není z důvodů šikmých stěn a rovného stropu možné instalovat jednotky na stěnu nebo pod strop. Instalují se podobně jako radiátory na stěnu těsně nad podlahou. Přední částí nasávají vzduch z místnosti, tepelně jej upraví a vyfouknou směrem nahoru podél stěny ke stropu.

Venkovní jednotky

Venkovní jednotky se umisťují vně vychlazovaného objektu. Odváděné teplo vyzařují do venkovního prostředí. S ohledem na hluk, vzhled domu, délku vedení a sousedy je nutné správné umístění venkovní části klimatizačního systému.

Typy a umístění venkovních jednotek

Bears.cz-Klimatizace-Brno-Jihomoravský-kraj

Umístění na stěnu budovy

Klimatizace se na stěnu zavěšují na konzoly typu L.

Bears.cz-Klimatizace-Brno-Jihomoravský-kraj

Umístění na šikmou střechu budovy

Na šikmou sedlovou střechu se venkovní jednotky umisťují pomocí střešních stavitelných konzol.

Bears.cz-Klimatizace-Brno-Jihomoravský-kraj

Umístění na rovnou střechu budovy

Na rovnou střechu budovy se venkovní jednotky pokládají na speciální gumové podstavce z recyklované gumy. Tyto podstavce plní antivibrační funkci a v případě sněžení drží jednotku nad povrchem střechy.

Bears.cz-Klimatizace-Brno-Jihomoravský-kraj

Umístění na zem

Z estetických důvodů nebo v některých případech (př. dřevostavby), kdy hrozí přenos a zesílení mírných vibrací z jednotky do konstrukce stavby, je venkovní jednotka umístěna na plastové či betonové podstavce nebo stojanovou konzolu. Nejčastěji se tak umisťují tepelná čerpadla.

Bears.cz-Brno-Jihomoravský-kraj
Bears.cz-Brno-Jihomoravský-kraj

Těmto výrobcům důvěřujeme

Kontaktujte nás! 

V případě, že Vám nepřijde od nás odpověď do 48 hodin, zřejmě je to z důvodu nefunkčnosti modulu poptávkového formuláře. Napište nám prosím poptávku standardně na obchod@bears.cz.
Děkujeme za pochopení.